مثال هایی از طرح توری اقامتگاهها

ویژه

واحد 100 متری مهناز

تهران، جردن

واحد 100 متری هتل آپارتمان مهناز واقع در محله جردن تهران، دارای 2 اتاق خواب که هر کدام دارای 2 تخت 2 نفره است، می‌باشد.

واحد 120 متری سهیل

تهران، قیطریه

واحد 120 متری هتل آپارتمان سهیل که دارای 2 اتاق خواب بزرگ با 2 تخت خواب 2 نفره راحت می‌باشد، در محله قیطریه تهران واقع شده است.

ویژه

واحد 100 متری مهناز

تهران، جردن

واحد 100 متری هتل آپارتمان مهناز واقع در محله جردن تهران، دارای 2 اتاق خواب که هر کدام دارای 2 تخت 2 نفره است، می‌باشد.

واحد 120 متری سهیل

تهران، قیطریه

واحد 120 متری هتل آپارتمان سهیل که دارای 2 اتاق خواب بزرگ با 2 تخت خواب 2 نفره راحت می‌باشد، در محله قیطریه تهران واقع شده است.

واحد 120 متری قبا

تهران، پاسداران

واحد 120 متری هتل آپارتمان قبا، با 2 اتاق خواب بزرگ و 2 تخت خواب بزرگ و 2 تخت خواب 2 نفره راحت واقع در محله پاسداران تهران می‌باشد.

ویژه

واحد 100 متری مهناز

تهران، جردن

واحد 100 متری هتل آپارتمان مهناز واقع در محله جردن تهران، دارای 2 اتاق خواب که هر کدام دارای 2 تخت 2 نفره است، می‌باشد.

واحد 120 متری سهیل

تهران، قیطریه

واحد 120 متری هتل آپارتمان سهیل که دارای 2 اتاق خواب بزرگ با 2 تخت خواب 2 نفره راحت می‌باشد، در محله قیطریه تهران واقع شده است.

واحد 120 متری قبا

تهران، پاسداران

واحد 120 متری هتل آپارتمان قبا، با 2 اتاق خواب بزرگ و 2 تخت خواب بزرگ و 2 تخت خواب 2 نفره راحت واقع در محله پاسداران تهران می‌باشد.

ویژه

واحد 130 متری مهناز

تهران، جردن

واحد 130 متری هتل آپارتمان مهناز واقع در محله جردن تهران، دارای 2 اتاق خواب 2 تخته (تخت های 2 نفره) است.

واحد 100 متری هتل آپارتمان مهناز واقع در محله جردن تهران، دارای 2 اتاق خواب که هر کدام دارای 2 تخت 2 نفره است، می‌باشد.

واحد 120 متری هتل آپارتمان سهیل که دارای 2 اتاق خواب بزرگ با 2 تخت خواب 2 نفره راحت می‌باشد، در محله قیطریه تهران واقع شده است.