مثال هایی از طرح لیستی اقامتگاهها

ویژه

واحد 100 متری مهناز

تهران، جردن

واحد 100 متری هتل آپارتمان مهناز واقع در محله جردن تهران، دارای 2 اتاق خواب که هر کدام دارای 2 تخت 2 نفره است، می‌باشد.

ویژه

واحد 100 متری مهناز

تهران، جردن

واحد 100 متری هتل آپارتمان مهناز واقع در محله جردن تهران، دارای 2 اتاق خواب که هر کدام دارای 2 تخت 2 نفره است، می‌باشد.

واحد 120 متری سهیل

تهران، قیطریه

واحد 120 متری هتل آپارتمان سهیل که دارای 2 اتاق خواب بزرگ با 2 تخت خواب 2 نفره راحت می‌باشد، در محله قیطریه تهران واقع شده است.

واحد 120 متری قبا

تهران، پاسداران

واحد 120 متری هتل آپارتمان قبا، با 2 اتاق خواب بزرگ و 2 تخت خواب بزرگ و 2 تخت خواب 2 نفره راحت واقع در محله پاسداران تهران می‌باشد.

ویژه

واحد 100 متری مهناز

تهران، جردن

واحد 100 متری هتل آپارتمان مهناز واقع در محله جردن تهران، دارای 2 اتاق خواب که هر کدام دارای 2 تخت 2 نفره است، می‌باشد.

واحد 120 متری سهیل

تهران، قیطریه

واحد 120 متری هتل آپارتمان سهیل که دارای 2 اتاق خواب بزرگ با 2 تخت خواب 2 نفره راحت می‌باشد، در محله قیطریه تهران واقع شده است.

واحد 120 متری قبا

تهران، پاسداران

واحد 120 متری هتل آپارتمان قبا، با 2 اتاق خواب بزرگ و 2 تخت خواب بزرگ و 2 تخت خواب 2 نفره راحت واقع در محله پاسداران تهران می‌باشد.

واحد 90 متری سهیل

تهران، قیطریه

واحد 90 متری هتل آپارتمان سهیل با 2 اتاق خواب کوچک  و 2 تخت خواب 2 نفره در محله قیطریه تهران واقع شده است.

واحد 85 متری قبا

تهران، پاسداران

واحد 85 متری هتل آپارتمان قبا واقع در محله پاسداران تهران، دارای 2 اتاق خواب کوچک با 2 تخت خواب 2 نفره راحت می‌باشد.

واحد 65 متری قبا

تهران، پاسداران

واحد 65 متری هتل آپارتمان قبا که در محله پاسداران تهران واقع شده است، دارای 1 اتاق خواب با 1 تخت خواب 2 نفره راحت می‌باشد.